اصل (۵۰) پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوري اسلامي ،حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اينروفعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

حفظ محيط زيست اساس توسعه پايدار

93/05/03

زيبايي هاي شيركوه

اين تصوير بخشي از زيبايي رشته كوه شيركوه است


برچسب‌ها: شيركوه, درخشان, زيبايي, حيات وحش شيركوه
نوشته شده توسط payman derakhshan پیمان درخشان در 7:42 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/10/21

اولین کتاب ارزیابی ریسک

 

اولین کتاب ارزیابی ریسک زیست محیطی انتشار یافته در ایران

تنها مرجع فارسی زبان ارزیابی ریسک اکولوژیکی

 

ناشر :انتشارات کوه نور اصفهان۱۳۸۸

جهت سفارش کتاب و ارسال  : ۰۹۱۳۳۱۷۳۲۷۲


ENVIRONMETAL BOOK

ENVIRONMANTAL RISK ASSESSMENT

1388(H-SH)

PUBLISHER: KOUH NOOR- ISFAHAN

PAYMAN DERAKHSHAN

نوشته شده توسط payman derakhshan پیمان درخشان در 1:1 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/06/02

اکوتوریسم

نياز انسان به تفريح و تفرج جزء لاينفک وجود يک انسان است، انسان سالم انساني است که در کنار کار وتلاش زماني را به گردش در طبيعت نيز اختصاص دهد لذا اين نياز بشر ايجاد، مهيا نمودن وآماده سازي مراکز تفريحي وتفرجي طبيعي و يا مصنوعي را به مديران ديکته مي نمايد. از آنجايي که محيط زيست طبيعي توان اکولوژيکي محدودي را براي استفاده هاي بشر دارا است و اکوسيستم هاي طبيعي از گنجينه هاي زيستي بشري محسوب مي گردند که حفظ آن ها براي نسل هاي آينده ضرورت دارد. گردشگري صنعت يا پديده اي است كه فعاليت هاي متعدد و متنوعي را در بر گرفته و از نظر تاثير بر محيط زيست و اجزاي تشكيل دهندة آن كاملاً حائز اهميت مي باشد.

 اكوتوريسم يك مسافرت و ديدار زيست محيطي مسئولانه به مناطق طبيعي بوده و هدف آن لذت بردن و استفاده از طبيعت است كه باعث تقويت حفاظت منابع شده و داراي تاثيرات منفي اندكي است و باعث فعال شدن جمعيت هاي محلي مي شود كه از نظر اقتصادي و اجتماعي براي آنان مفيد است.توسعه اکوتوريسم همگام با توان محيط زيستي سرزمين به عنوان يك ابزار وراهكار اثر بخش، نقشي اساسي در توسعه پايدار، خصوصا ارتقاي سطح زندگي جوامع انساني وحفظ تعادل طبيعي ايفا مي نمايد. در واقع مي توان تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي را در اکوتوريسم ديد و از طرح هاي اکوتوريستي انتظار داشت. روستاهاي تفت يکي از زيبا ترين مناطق تابستان گذراني يزدي ها و تفرجگاهي در ايران است که مردم يزد خانه هاي زيباي خود را در ميان باغهاي مجلل و پر از درختان ميوه برپا ساخته اند. ارزيابي توان محيط زيست به انسان کمک مي کند تا به همراه طبيعت حرکت کند و از سرزمين به اندازه توان يا پتانسيل توليدي آن بهره وري نمايد، تا از اين طريق بتواند جلوي فقر و ضايع شدن سرزمين را بگيرد.

مهم است كه به طور واضحي منابع اكولوژيكي در معرض ريسك، ارزشها يشان، هزينه‌هاي حفاظت(يا عدم حفاظت) منابع اكولوژيكي را شرح دهند. يکي از هدفهاي ارزيابي توان شناسايي منابع است تا با شناخت کامل احتمال تخريب منابع کاهش يابد. هدف از انجام مطالعه، توجه به بارگزاري هاي اصولي به منظور کاربري اکوتوريسم با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره که توان يابي و ارزش دهي به هر بخش از حوضه و فاکتور هاي محيطي را به شکل دقيق انجام مي دهد، ضمن اينکه اين مطالعه نمونه اي نسبتا کامل از به کار گيري فن آوري و تکنيک هاي سنجش از دور وسيستم هاي اطلاعات جغرافيايي است و نتايج حاصله داراي ارزش بالايي مي توانند باشند. باتوجه به قابليت گردشگري حوضه آبخيز ميانکوه، صنعت گردشگري رو به افزايش است و قابليت ها و ظرفيت هاي بالقوه طبيعي و فرهنگي منطقه از دير باز مورد توجه ساکنين بوده است

نوشته شده توسط payman derakhshan پیمان درخشان در 8:4 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

87/06/24ادامه مطلب
نوشته شده توسط payman derakhshan پیمان درخشان در 7:52 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

86/09/16

توسعه پایدار

نگراني هاي بشر در زمينه محيط زيست در ابعاد ملي، منطقه اي و جهاني هنگامي مشهود گرديد كه با توسعه صنعتي و استفاده از منابع معدود تجديد پذير و غير قابل تجديد كره مسكون رو به فزوني نهاد. توسعه از يك سو با صنعت، تكنولوژي و از سوئي ديگر با تخريب آلودگي هاي محيط زيست ارتباطي ارگانيك دارد. امروزه ديگر حتي از ديدگاه دوستداران و متخصصين محيط زيست نمي توان متوقع بود كه همراه باتوسعه صنعتي كه از ملزومات پيشرفت و رونق اقتصادي بشر است محيط زيست دست نخورده و بكر باقي بماند زيرا كه رشد شديد جمعيت نيازها و ملزوماتي را خواستار است كه از طريق اينگونه فعاليتها پاسخگو مي باشد. مديريت محيط زيست نيز به دنبال چنين امر محالي نيست. ليكن تقليل آلودگي ها و كاهش اثرات تخريبي آن در حدي معقول و در روند توسعه پايدار  (sustainable Development ) همراه با استفاده از تكنولوژي هاي متعادل و منطبق با وضعيت فيزيكي جامعه، همراه براي حفظ و تضمين سلامت، رشد و بقاي حال و آينده موجودات زنده و بستر حياتشان مد نظر بوده است. اين امر مهم از طرق مختلف مديريت صحيح، آموزش و تحقيقات محيط زيست اعمال ارزيابي زيست محيطي (E.I.A ) قبل و بعد از اجراي هرگونه پروژه عمراني (بويژه صنعتي و معدني) تصويب لوايح و قوانين لازم جهت پيشگيري و بالاخره كاربرد وسايل مورد لزوم و نظارت و پايش بموقع و صحيح، ممكن مي گردد. چنانچه همزمان با صنعتي شدن يك جامعه به امر مهمي چون محيط زيست توجه نشود، نه تنها توسعه اقتصادي حاصل نخواهد آمد، بلكه گرفتاري هاي زيادي به بار مي آيد كه گاهي منافع حاصله از يك فعاليت صنعتي براي جامعه را در دراز مدت كلا در راه جبران خسارت وارده از آن صرف خواهد نمود . در حالي كه در بسياري از موارد با كاربرد تكنولوژي سازگار هم محيط زيست محافظت مي گردد و هم با استفاده از پسماندهاي باقيمانده از يك فعاليت صنعتي ديگر، نه تنها از به هدر رفتن منابع طبيعي و انساني تا حدود زيادي جلوگيري مي شودبلكه با حفظ منابع تجديد ناپذير يك كشور به همراه حفاظت محيط زيست به بودجه اقتصادي جامعه نيز كمك شاياني خواهد شد. بدون شك، توسعه وتحولات صنعتي امكانات رفاهي بسياري را در اختيار جوامع انساني قرار داده است. ليكن مشكلات زيست محيطي متفاوتي را نيز به موازات آن ممكن است براي جامعه فراهم آورد. اين مشكلات گاها ناشي از خود تكنولوژي نبوده، بلكه به دنبال عدم توجه به نتايج جانبي و كاربرد نادرست تكنولوژي نبوده بلكه به دنبال عدم توجه به نتايج جانبي و كاربرد نادرست تكنولوژي و بالاخره عدم توجه به مقررات و ضوابط حاكم ايجاد مي شود.

نوشته شده توسط payman derakhshan پیمان درخشان در 9:25 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

86/08/27

برآورد ارزش وجودی جنگلهای شمال ایران با استفاده از روش ارزیابی مشروط

منبع:                  ANALYSIS Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method

Hamid Amirnejad a,*, Sadegh Khalilian a, Mohammad H. Assareh b, Majid Ahmadian c

Ecological Economics 58 (2006) 665– 675

Abstract

Forests play a significant role for human’s well being. Economists’ attention is mostly drawn on the market value of (certain)forest products. The trend, however, is changing as non-market values of forests are increasingly appreciated and measured. Recently, the ecosystem value of natural resources has been studied by natural resource economists and its role on human welfare is ensured. These studies had made a considerable progress in valuation of environmental and ecological services, which was offered by ecosystems. There are different methods assessing environmental economy based on revealed and stated preference for measure of environmental values. The subjects of this research are the determination of existence value of north forests of Iran NFI), adjacent to Caspian Sea, and measure of individual’s willingness to pay (WTP) based on contingent valuation (CV) and dichotomous choice (DC). The logit model was used for measuring individuals WTP. Estimation parameters of the model are based on the method of maximum likelihood (ML). Results showed that 65.8% individuals are willing to pay for the existence of NFI, while about 20% of these individuals have not yet visited, and 41% of them only visited the NFI once or twice. The mean of WTP for existence value of these forests is US$2.51 household/month or annual value of US$30.12 for a household

نوشته شده توسط payman derakhshan پیمان درخشان در 4:45 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

86/04/08

گور آسیایی

تقدیر از زحمات  فعالان  محیط زیست 

نوشته شده توسط payman derakhshan پیمان درخشان در 6:51 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

86/04/08

سفر علمی جند ساعته به منطقه کالمند وبهادران

زمستان ۱۳۸۵ / ساعت ۶:۳۰ صبح روز جمعه /

 هوایی بسیارسرد ما که هیچ آسفالت خیابانها هم یخ زده بود. به سمت منطقه کالمند وبهادران حرکت کردیم در راه وقتی از جاده اصلی خارج و به جاده های خالی منطقه وارد شدیم بعد از چند لحظه گله های کوچک آهو ها را مشاهده کردیم دسته های ۵ تا ۹ تایی حدودا تا وقتی که به آبشخور نزدیک روستا رسیدیم حدود ۴۵ راس آهو مشاهده وشمارش شد پوشش گیاهی منطقه نسبتا بد نبود ولی به صورت دستی هم علوفه برای حیات وحش می آوردند . بعد از آن مجددا به سمت جاده اصلی حرکت کردیم و در لاین سمت راست اتوبان که قرار گرفتین (مهریز به یزد) استاد از بچه ها پرسیدند اون دور چی می بینید  یک میگفت اسب یکی می گفت از آهو بزرگتره ولی بز وپازن نیست وقتی نزدیک تر شدیم نظر همه عوض شد گور آسیایی خیلی از ماها از اون جاده بار ها وبار ها رد شده بودیم ولی هیچ توجهی نسبت به اون مکان نداشتیم (چرا!!!! ) هیچ تابلویی که نبود اطلاع رسانی هم که .... / ولی از آن به بعد هر موقع از آن جاده رد می شویم به دامنه کوه نگاه می کنیم ومی گوییم یادش بخیر /

این بازدید علمی با همت جناب آقای مهندس اکبر همدانیان که مدرس درس فنون مدیریت حیات وحش واستاد ما بودن صورت گرفت و گرنه هیچکدام از دانشجویان هیچ وقت نمی توانستند از این منطقه حفاظت شده و اقداماتی که سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از منابع طبیعی وحیات وحش انجام می دهد  دیدن نمایند/

بخشی کوچک از منطقه کالمند وبهادران  حصار کشی شده وبه سایت پرورش گور آسیایی اختصاص داده شده و امکاناتی از قبیل اتاقک دیده بانی /آبشخور و انبار کوچک علوفه در آن احداث گردیده. ۴راس گور آسیایی  در مدت چند سال با تلاش وزحمات شبانه روزی مسئولین سازمان محیط زیست بخصوص استاد همدانیان(طراح و مجری احداث این سایت) و محیط بانان کالمند وبهادران به ۳۱ راس رسیده اند.

ای کاش می شد یک بار هم به سایت پرورش گوزن زرد برویم !... (جنگل باغ شادی شهرستان خاتم)

۴ راس گوزن زرد از دشت ناز ساری به این منطقه منتقل شده اند که در مدت یک سال یکی از ماده ها باردار ویکی نیز زایمان نموده  / طبق گفته بعضی از مسئولین ۴ راس دیگر هم قرار است به منطقه آورده شود.

نوشته شده توسط payman derakhshan پیمان درخشان در 1:30 بعد از ظهر |  لینک ثابت   •